Welkom bij Fysiotherapie Sierksma
Maak online een afspraak bij het contactformulier.

Vergoedingen 2024

Voor het maken van een afspraak heeft u geen verwijzing nodig. In sommige gevallen kan het zijn dat na het fysiotherapeutisch onderzoek u verzocht wordt bij uw huisarts een verwijzing te vragen (voor chronische indicaties). De therapeut kan u tijdens de intake hier meer over vertellen.

Fysiotherapie Sierksma heeft contracten met de onderstaande zorgverzekeraars:

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2024

Zittingen fysiotherapie van de bovenstaande zorgverzekeraars worden rechtstreeks gedeclareerd. Wilt u weten hoeveel behandelingen u vergoed krijgt? Kijk dan in uw (aanvullende) verzekeringsvoorwaarden, op www.defysiotherapeut.com of op de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

U kunt ook kijken op Zorgkiezer.


Fysiotherapie Sierksma hanteert de volgende tarieven wanneer:

- U niet bent verzekerd voor fysiotherapie

- U het maximaal aantal behandelingen heeft bereikt

- U bent verzekerd bij zorgverzekeraar CZ met label JUST. (Let op: CZ wordt wel vergoed)


Kosten ongecontracteerde zorg

Vektis 

Omschrijving

1000

Zitting fysiotherapie

43,00

1001 

Zitting fysiotherapie aan huis

54,00

1500  

Zitting oedeemtherapie

53,00

1501

Zitting oedeemtherapie aan huis

64,00

1864

Screening, Intake en onderzoek

57,00

1870

Intake en onderzoek na verwijzing

55,00

1871

Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag aan huis patiënt

70,00

1901

Uitgebreide tijdrovende rapportage

98,85

1920

Telefonische zitting

20,00

1960

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie

33,00


Vergoeding voor fysiotherapie

Vergoeding voor fysiotherapie zit ingewikkeld in elkaar. Het merendeel van de behandeling wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Een deel van de vergoeding voor uw fysiotherapie vindt plaats uit de (verplichte) basisverzekering.

Bijzonderheden

  • Voor verzekerde van 18 jaar en ouder met een chronische aandoening worden de behandelingen vanaf de 21ste keer vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 niet. Daarvoor zult u zich in geval van een chronische aandoening dus aanvullend moeten verzekeren. Sommige zorgverzekeringen vergoeden in geval van een chronische aandoening ook de eerste 20 behandelingen. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden of bel hiervoor uw zorgverzekering. Bij sommige zorgverzekeringen die levenslang worden vergoed, kan het zijn dat alleen de eerste 10 behandelingen niet vergoed worden. Ook als u overstapt naar een andere zorgverzekering, hoeven de eerste 20 behandelingen in geval van een chronische aandoening niet opnieuw betaald te worden. Let op: paramedische zorg uit de basisverzekering gaat ten koste van uw eigen risico.
  • Bij kinderen tot 18 jaar worden 18 behandelingen vergoed per aandoening per jaar uit de basisverzekering. Als er meer behandelingen nodig zijn, worden deze vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouder bij wie het kind is meeverzekerd, mits zij die hebben afgesloten.
  • Bij artrose van een knie of heup worden met ingang van 1 januari 2018 vanuit de basisverzekering 12 behandelingen vergoed. Daarna zult u een aanvullende verzekering moeten hebben afgesloten als u meer behandelingen nodig heeft.

Vergoeding vanuit de basisverzekering voor patiënten van 18 jaar en ouder gaat ten laste van het eigen risico, vergoeding uit de aanvullende verzekering niet. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering staan overigens ook vermeld in uw polisvoorwaarden.

 
 
 
E-mailen
Map