Welkom bij Fysiotherapie Sierksma
Maak online een afspraak bij het contactformulier.

Oncologische revalidatie

 U kunt bij mij terecht voor oncologische revalidatie.

Ook tijdens de oncologische revalidatie kijk ik graag naar welke behandeling het beste bij u past. Kanker heeft een enorme impact op het leven maar ook op de fysieke belastbaarheid. 

De medische behandeling voor kanker gaat in veel gevallen gepaard met functieverlies van het bewegingsapparaat:

 • Verminderd uithoudingsvermogen (VO2max < 50% van normaal)
 • Afname van spierkracht en spiermassa; zowel ziektefactoren kunnen een rol spelen (cytokinen, een verhoogd metabolisme, inflammatoire invloed, versnelde spierafbraak) als ziekte- en behandeling gerelateerde factoren (bedrust en onvoldoende voedingsinname).
 • Verminderd activiteitenniveau na afloop van de behandeling draagt bij aan de instandhouding van de afgenomen fysieke belastbaarheid.


Mogelijke gevolgen van medische behandelingen

 • Litteken
 • Zenuwletsel
 • Afname van VO2max (conditie)
 • Verval van conditie en spierkracht door overmatige bedlegerigheid.
 • Verwijdering van lymfeklieren kan voor lymfeoedeem zorgen.
 • Op de lange termijn (na jaren) kan neurogene schade tot uiting komen, waarbij motorische uitval kan optreden.
 • Spierweefsel kan atrofiëren (verminderen) of niet meer in staat zijn tot hypertrofie (toenemen).
 • Cardiotoxiciteit (hartfalen): hierdoor kan een verminderde inspanningstolerantie ontstaan op basis van cardiomyopathie.
 • Vermoeidheidsklachten en verminderde inspanningstolerantie.
 • Neuropathieën: kunnen leiden tot gevoelsstoornissen (hypesthesie, paresthesie) en soms ook tot krachtsverlies.
 • Tijdens behandeling met chemotherapie kan de lichaamssamenstelling veranderen.
 • Een ovariëctomie leidt tot vroegtijdige inductie van de menopauze, wat leidt tot een verhoogd risico op osteoporose.
 • Antihormonen: bij mannen kan dit tot krachteloosheid en gewichtstoename (2-4%), met toename van de vetmassa (9-24%) en afname van de vetvrije massa (2-3%) leiden.
 • Antihormonen: bij vrouwen kan dit leiden tot met name opvliegers en gewichtstoename.


Bewegen bij kankerpatiënten

 • Overwegend positieve effecten
 • BMI en gewicht licht omlaag
 • Vermoeidheid en depressie omlaag
 • Verbetering van fysieke toestand

Bron: Fong et al BMJ 2012;344:e70Samenwerking

Tijdens oncologische revalidatie werk ik nauw samen met ergotherapeut Esther Sijm van Doorzorg.

https://www.doorzorg.nl

image001
image001 
 
 
E-mailen
Map