Welkom bij Fysiotherapie Sierksma

Maak online een afspraak bij het contactformulier.

Vergoedingen 2021

Voor onze diensten heeft u geen verwijzing nodig. In sommige gevallen kan het zijn dat na het fysiotherapeutisch onderzoek u verzocht wordt bij uw huisarts een verwijzing te vragen (voor chronische indicaties van de Lijst Borst en bij kinderen). De therapeut kan u tijdens de intake hier meer over vertellen.

Fysiotherapie Sierksma heeft contracten met de onderstaande zorgverzekeraars:

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2021

Zittingen fysiotherapie van de bovenstaande zorgverzekeraars worden rechtstreeks gedeclareerd. Wilt u weten hoeveel behandelingen u vergoed krijgt? Kijk dan in uw (aanvullende) verzekeringsvoorwaarden, op www.defysiotherapeut.com of op de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

U kunt ook kijken op Zorgkiezer.

Echografie is onderdeel van het fysiotherapeutisch behandelproces en dus kosteloos als u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Sportmassage wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten per behandeling kunt u aanvragen via mail: esther@fysiotherapiesierksma.nl 

Deze informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld volgens de laatste inzichten door Fysiotherapie Sierksma in samenspraak met Instituut D&C. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kosten ongecontracteerde zorg

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, of een zorgverzekeraar heeft waarmee wij geen contract hebben, hanteren wij de onderstaande tarieven in 2021:


Vektis Omschrijving € min.

Vektis 

Omschrijving

min

1000

Zitting fysiotherapie

39,40

25

1001 

Zitting fysiotherapie aan huis

50,31

25

1400

Consult fysiotherapeutisch onderzoek

59,06

30

1401

Consult fysiotherapeutisch onderzoek aan huis van patiënt

70,86

15

1864

Screening, Intake en onderzoek

53,37

45

1870

Intake en onderzoek na verwijzing

53,37

45

1871

Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag aan huis patiënt

65,38

30

1900

Eenvoudige korte rapportage

17,93

15

1901

Uitgebreide tijdrovende rapportage

66,73

30

1920

Telefonische zitting

12,28

20

1960

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie

30,44Losse zitting ESWT (zonder behandeltraject)

68,85

20


Eenmalig (echografisch) onderzoek zonder behandeltraject of verwijzing

65,85

20Vergoeding voor manuele- en fysiotherapie

Vergoeding voor manuele- en fysiotherapie zit ingewikkeld in elkaar. Het merendeel van de behandeling wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Een deel van de vergoeding voor uw fysiotherapie vindt plaats uit de (verplichte) basisverzekering.

Bijzonderheden

  • Voor verzekerde van 18 jaar en ouder met een chronische aandoening van de lijst Borst worden de behandelingen vanaf de 21ste keer vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 niet. Daarvoor zult u zich in geval van een chronische aandoening dus aanvullend moeten verzekeren. Sommige zorgverzekeringen vergoeden in geval van een chronische aandoening ook de eerste 20 behandelingen. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden of bel hiervoor uw zorgverzekering. Bij sommige zorgverzekeringen die levenslang worden vergoed, kan het zijn dat alleen de eerste 10 behandelingen niet vergoed worden. Ook als u overstapt naar een andere zorgverzekering, hoeven de eerste 20 behandelingen in geval van een chronische aandoening niet opnieuw betaald te worden. Let op: paramedische zorg uit de basisverzekering gaat ten koste van uw eigen risico.
  • Bij incontinentieklachten (niet bij ons aanwezig) worden de eerste 9 behandelingen vergoed als u bij een geregistreerde bekkentherapeut onder behandeling bent of gaat. Daarna worden de behandelingen vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering.
  • Bij kinderen tot 18 jaar worden 18 behandelingen vergoed per aandoening per jaar uit de basisverzekering. Als er meer behandelingen nodig zijn, worden deze vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouder bij wie het kind is meeverzekerd, mits zij die hebben afgesloten.
  • Bij artrose van een knie of heup worden met ingang van 1 januari 2018 vanuit de basisverzekering 12 behandelingen vergoed. Daarna zult u een aanvullende verzekering moeten hebben afgesloten als u meer behandelingen nodig heeft.
  • Bij Claudicatio intermittens Fontaine 2 (niet bij ons aanwezig) worden met ingang van 2017 de eerste 37 behandelingen vergoed bij een Gesuperficieerde Looptherapeut (GLT) van het ClaudicatioNet. Daarna dient u hiervoor aanvullend verzekerd te zijn als u meer behandelingen nodig heeft.

Vergoeding vanuit de basisverzekering voor patiënten van 18 jaar en ouder gaat ten laste van het eigen risico (385,- in 2020),  vergoeding uit de aanvullende verzekering niet. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering staan overigens ook vermeld in uw polisvoorwaarden.

E-mailen
Map